1. Inschrijving:
  a. Door je in te schrijven voor de retreat, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
  b. Inschrijving vindt plaats op basis van beschikbaarheid en in volgorde van binnenkomst.
  c. Je inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijvingsformulier, online of op papier. Bij ontvangst van jouw inschrijvingsformulier bevestigen wij zo snel mogelijk jouw deelname.

 2. Betaling:
  a. De kosten voor de retreat zijn zoals vermeld op de website of in de informatiebrochure.
  b. Betaling dient volledig te worden voldaan binnen de aangegeven termijn na ontvangst van de factuur.
  c. Bij niet-tijdige betaling behouden wij het recht om je inschrijving te annuleren.

 3. Annulering door deelnemer:
  a. Annulering van de inschrijving dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
  b. Bij annulering tot 8 weken vóór de retreat, startdatum zoals vermeld op de website of in de informatiebrochure, wordt 70% van het inschrijvingsgeld gerestitueerd. 
  c. Bij annulering binnen 8 weken vóór de retreat ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.

 4. Annulering door de organisator:
  a. De organisator behoudt zich het recht voor om de retreat te annuleren of te wijzigen om redenen buiten hun controle. In dit geval wordt je op de hoogte gesteld en wordt het volledige inschrijvingsgeld gerestitueerd.
  b. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten die je mogelijk hebt gemaakt, zoals reiskosten of accommodatiekosten.

 5. Aansprakelijkheid:
  a. Deelname aan de retreat is op eigen risico. De organisator is niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de retreat.
  b. Je dient zelf zorg te dragen voor een passende reis- en annuleringsverzekering.

 6. Gedragsregels:
  a. Tijdens de retreat dien je je te houden aan de aanwijzingen van de organisator en de regels van de locatie.
  b. Het gebruik van drugs, alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan tijdens de retreat.

 7. Intellectueel eigendom:
  a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de retreat, inclusief maar niet beperkt tot lesmateriaal en inhoud, blijven bij de organisator.

 8. Privacy:
  a. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij inschrijving worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk vereist is.

 9. Toepasselijk recht en geschillen:
  a. Op deze algemene voorwaarden is het recht van België van toepassing.
  b. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Mechelen.

Door je in te schrijven voor de retreat verklaar je dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.